23.12.2020

Seminaris online entre socis del projecte

Seminaris online entre socis del projecte

Durant aquest any 2020 s’han dut a terme tres seminaris en format online entre els socis beneficiaris del projecte així com els associats. En el marc de les obligacions com a projecte Interreg POCTEFA, cal celebrar seminaris de caràcter tècnic per tal de tractar els diferents punts en què va quedar articulat el projecte en la seva aprovació el desembre de 2019. Enguany, a causa de la pandèmia del Covid-19, totes les reunions i seminaris que han tingut lloc des del març de 2020, han estat en  format telemàtic.

En primer lloc, el 15 de juny, va tenir lloc el primer seminari, corresponent a l’acció 3 (millorar el coneixement recíproc del mercat de treball i de l’aprenentatge accessible als infants i joves migrats sols) , concretament a l’activitat 3.1.2. Es va iniciar amb una presentació per part del soci líder, la CMA Pyrenées, i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de l’estructura, encarregat de la tutoria, acompanyament, dinamització dels joves, així com de les activitats realitzades. Aquesta presentació va comptar amb la intervenció de l’entitat Alba Jussà, que és qui s’encarrega de la gestió de l’encàrrec dels pisos dels joves com a part de la seva inserció. Per la banda francesa, la CFA, va parlar de l’actualitat del projecte, la continuïtat pedagògica pels alumnes, dificultats i condicions per a la tornada a les aules en context de la pandèmia de Covid-19. Des de la Delegació Territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran es va presentar el context territorial i d’estructures de govern i administratives de l’Alt Pirineu i Aran i, posteriorment, per part dels consells departamentals francesos i pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, es va presentar l’estructura d’atenció social als territoris de muntanya. Finalment, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i la CMA Pyrenées van presentar la trajectòria jurídico-administrativa per a l’acollida d’infants i joves migrats sols.

El segon seminari va tenir lloc el 10 de juliol, corresponent a l’acció 3, i concretament a l’activitat 3.1.5., concretament al mercat de treball i la inclusió i es va dividir en dues parts. En la primera, es va debatre sobre l’activitat econòmica i el mercat de treball dels joves migrats sols, amb intervencions de l’Agència Catalana de la Joventut i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. En aquesta primera part les intervencions van anar enfocades al diagnòstic de les oportunitats de treball per als joves migrats als Pirineus i sobre el cas concret de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran i les oportunitats per als joves migrats. La segona part fou un intercanvi d’opinions entre tots els presents sobre les oportunitats de formació del territori i com encaixen les necessitats del teixit productiu i els potencials interessos dels joves, així com el pas d ela formació a la inserció laboral. 

Finalment, el tercer seminari, celebrat el 15 d’octubre, fou corresponent també a l’acció 3, però a les activitats 3.1.3 i 3.1.5. , corresponent a la identificació i intercanvi de bones pràctiques, el recull d’expectatives dels joves migrats sols i les necessitats específiques en el context de grup. En aquest sentit, en primer lloc es va presentar el treball d’escolta als joves per part d’Erasme, seguida de la presentació dels primers resultats de Catalunya, reconeixement i expectatives, per part de la Universitat de Barcelona, i finament la cloenda amb la presentació de la figura del dinamitzador cívic, per part del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

També cal destacar que la clausura de les activitats d’aquest atípic any 2020 s’ha realitzat amb la celebració de la segona reunió del Comitè de Direcció del projecte o COPIL, el passat 27 de novembre. 

Newsletter

Contacte

Contacte

AVENIR és un projecte que s’inscriu en el programa europeu de cooperació transfronterer Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 i ha resultat cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

MA
Generalitat de Catalunya
Servei d'Ocupació de Catalunya
Chambres de Métiers et de l'Artisanat
Erasme
Universitat de Barcelona
Consell Comarcal Pallars Jussà