30.04.2021

Formació i inserció laboral encaminada a l’emancipació

El dia 9 d’abril es va fer la trobada “Formació i inserció laboral encaminada a l’emancipació”. Es va dur a terme en les instal·lacions de la Universitat de Barcelona del Campus Mundet, del qual van participar els 10 joves que resideixen en els pisos centre de la Generalitat PILS Alba Jussà, el seu equip educatiu, els seus referents del Consell Comarcal del Pallars Jussà i de l’Oficina Comarcal del Servei d’Ocupació de Catalunya i l’equip de la Universitat de Barcelona.

Amb l’ajuda de colors, retoladors, gomets, paper i, principalment, de la creativitat individual i grupal els joves i els/les professionals van construir una xarxa personal, en la qual es veien reflectides les relacions construïdes, les metes aconseguides, la fortalesa d’alguns llaços i la feblesa d’uns altres, així com els noms de persones que han marcat i que marquen una diferència en el projecte de vida dels joves en aquest territori. La construcció d’aquesta xarxa ens ha permès observar de forma clara on es troba cada jove, quins són els avanços després d’un any del Projecte Avenir i quins són els punts que han d’enfortir-se en un futur tant immediat com a llarg termini.

Aquestes xarxes han cobrat veu quant cada jove, en un segon moment, va presentar a la resta del grup la seva pròpia construcció, amb les seves característiques personals. Els/les professionals també van presentar la xarxa construïda en conjunt, la qual cosa va permetre una retroalimentació entre joves i professionals i les seves diferents perspectives.

Per a finalitzar s’ha reflexionat sobre el com estic després d’un any en el Projecte i què és el que desitjo millorar individualment i col·lectivament. S’ha posat de manifest que les àrees més fortes  pels joves són la familiar (principalment amb la família d’origen) i l’acció socioeducativa portada pel centre Alba Jussà, amb un grau mig la formació,  el procés de documentació i la laboral-econòmica  per aquells nois que ja treballen,  i com àrees amb més dèficits totes aquelles relacionades amb els vincles amb la comunitat. Aquestes últimes àrees són fonamentals per un procés d’inserció al territori. Aquest procés  també ha permès obrir nous debats que ens parlen de la importància de trobar-nos i que, sens dubte, ens convida a continuar generant espais de diàleg i intercanvi per a poder pensar junts un camí que potenciï l’AVENIR.

Newsletter

Contacte

Contacte

AVENIR és un projecte que s’inscriu en el programa europeu de cooperació transfronterer Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 i ha resultat cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

MA
Generalitat de Catalunya
Servei d'Ocupació de Catalunya
Chambres de Métiers et de l'Artisanat
Erasme
Universitat de Barcelona
Consell Comarcal Pallars Jussà